Tumblelog by Soup.io
 • guyver
 • fashionbeauty
 • bollabolla
 • amporn
 • wootbeer
 • revalie
 • m-jak-magia
 • miranda25
 • verronique
 • explosivebeerhummer
 • krisstefur
 • danielmazur
 • tequilla
 • Sivii
 • amazondotnessa
 • white-raven
 • danono
 • wesolo
 • chris8003
 • ahora
 • logarytmnaturalny
 • LoveYourself
 • d4klutz
 • xann
 • girlsilike
 • kudlaty
 • moreheroine
 • peper
 • aldopedrogados
 • black-pearl
 • idealabs
 • sail
 • cynamon
 • olala89
 • Chihirog
 • psychotardbaby
 • kodzak
 • wooooaaah
 • 1NdyGo
 • unantastbar
 • b4rt
 • junior13
 • teribithia
 • Idass
 • eroth
 • Nanam
 • alekozlowska
 • thereandbackagain
 • simpleasthat
 • arizonadream
 • carot
 • motylek
 • ciacheo
 • Thian
 • Szczurek
 • InaMalajna
 • angelmarcin
 • kossowsky
 • DavyJones
 • bezsenny
 • PunXXX
 • najlepszegry
 • changes
 • satyra
 • Utopic
 • Iwwero
 • gamesmix
 • coolkidscantdie
 • babymuzzl
 • mypersonalcollection
 • 01ChevalierDistingue
 • swmmp
 • Quebec-Openlife
 • sexysara
 • hot-chick
Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

November 24 2017

9797 2de6
Reposted byblackandwhite blackandwhite
3882 8401 500
Reposted fromfilmowa filmowa viapsychojunkie psychojunkie
7399 a9a7
Reposted fromkarahippie karahippie viapsychojunkie psychojunkie
9299 8a34
Reposted frompixielark pixielark viapuszka puszka
7805 0ec2

Tim Burton Johnny Depp and Sarah Jessica Parker on the set of Ed Wood.

Reposted fromnickdrake nickdrake viapuszka puszka
9469 c230 500
Reposted bykottok kottok
9420 8239 500
9418 548c 500
Reposted bysosentomesh
9416 600c 500
9130 7687 500
9123 c44e 500
Reposted bytomeshpetewverdantforcegrovly

November 23 2017

8200 a006 500
Reposted fromxpetqa xpetqa viafelicka felicka
5283 c2da
Reposted fromunr-eal unr-eal viatwice twice
Wspomnienia z biegiem czasu cukrzeją jak miód. Nikt nie oszuka cię bardziej niż one.
— Żulczyk, Wzgórze psów

Pamiętaj, że facet ma być dodatkiem, przy którym rozkwitasz a nie całym twoim światem, w którym się zamykasz

Reposted fromanilo anilo via12czerwca 12czerwca

"Liczy się to, za kim tęsknisz będąc o północy na mieście wśród znajomych, a nie to, za kim tęsknisz leżąc samotnie w łóżku.

Wszystko sprowadza się do tego, z kim chcesz spędzać najfajniejsze chwile swojego życia."

— znalezione.
2103 3620
Reposted fromDickieGoldwire DickieGoldwire viafelicka felicka
8063 9e9e 500
Reposted frommelanchujnia melanchujnia vianawrocka nawrocka
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl