Tumblelog by Soup.io
 • guyver
 • fashionbeauty
 • bollabolla
 • amporn
 • wootbeer
 • revalie
 • m-jak-magia
 • miranda25
 • verronique
 • explosivebeerhummer
 • krisstefur
 • danielmazur
 • tequilla
 • Sivii
 • amazondotnessa
 • white-raven
 • danono
 • wesolo
 • chris8003
 • ahora
 • logarytmnaturalny
 • LoveYourself
 • d4klutz
 • xann
 • girlsilike
 • kudlaty
 • ngdy
 • peper
 • aldopedrogados
 • black-pearl
 • idealabs
 • sail
 • cynamon
 • olala89
 • Chihirog
 • psychotardbaby
 • kodzak
 • wooooaaah
 • 1NdyGo
 • unantastbar
 • b4rt
 • junior13
 • teribithia
 • Idass
 • eroth
 • Nanam
 • alekozlowska
 • thereandbackagain
 • simpleasthat
 • arizonadream
 • carot
 • motylek
 • ciacheo
 • Thian
 • Szczurek
 • InaMalajna
 • angelmarcin
 • kossowsky
 • DavyJones
 • bezsenny
 • PunXXX
 • najlepszegry
 • changes
 • satyra
 • Utopic
 • Iwwero
 • gamesmix
 • coolkidscantdie
 • babymuzzl
 • mypersonalcollection
 • 01ChevalierDistingue
 • swmmp
 • Quebec-Openlife
 • sexysara
 • hot-chick
Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

September 19 2017

Reposted fromFlau Flau viatichga tichga
3318 a3f7
Reposted fromwazelina wazelina viazachlanny zachlanny
8239 a1a5 500
8534 ec2a 500
Też mam takie dni, kiedy nie mam w sobie mocy
I nie jeden raz sam płakałem w nocy
Ostry (via put–in)
7840 466a 500

undr:

Fred den Ouden. Kissing goodbye. Amsterdam. 1967

1382 b94c 500

luvalla:

everlytrue:

[by Kat Irlin]

//

1354 8755
Nie trzeba roku, aby zapomnieli o tobie.
— Marek Hłasko
Reposted frominpassing inpassing viairmelin irmelin

Jesteś naraz, zarówno spokojem i zamieszaniem w moim sercu.

— Franz Kafka

Reposted fromUndomiel Undomiel viairmelin irmelin
Wiosennych dziewcząt pełno
i letnich tyle ładnych,
jesienną jestem jedną,
zimowych nie ma żadnych.

O tamte zresztą mniejsza,
gdy złoto i szkarłatnie
zabarwi jesień pejzaż
na przyjście tej ostatniej...

Jesiennej dziewczyny,
odmiennej od innych,
dziewczyny z chryzantemami,
z chryzantemami.

Dziewczyny jesiennej,
dziewczyny bezcennej
i niezamiennej już na nic,
już na nic.
— Jeremi Przybora, "Jesienna dziewczyna"
Reposted fromcudoku cudoku viaOkruszek Okruszek
4680 a1ab 500
Reposted fromfeels feels viaOkruszek Okruszek
5819 bb1f 500
Reposted fromsecretoflife secretoflife viaOkruszek Okruszek
9680 7da5 500
malachite
Reposted fromsiegmunda siegmunda viaOkruszek Okruszek
– Co robisz w życiu? – zapytał Lucyfer. Bartek zastanawiał się nad odpowiedzią. Wreszcie zdecydował się na zdanie tyleż prawdziwe, ile efektowne: – W ostatnim czasie gniję płytko.
— I. Karpowicz, "Balladayny i romanse"
Reposted fromanks anks viaOkruszek Okruszek
7709 1dec 500

joscribbles:

you know?

Reposted fromrodery rodery viaOkruszek Okruszek
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl