Tumblelog by Soup.io
 • guyver
 • fashionbeauty
 • bollabolla
 • amporn
 • wootbeer
 • revalie
 • m-jak-magia
 • miranda25
 • verronique
 • explosivebeerhummer
 • krisstefur
 • danielmazur
 • tequilla
 • Sivii
 • amazondotnessa
 • white-raven
 • danono
 • wesolo
 • chris8003
 • ahora
 • logarytmnaturalny
 • LoveYourself
 • d4klutz
 • xann
 • girlsilike
 • kudlaty
 • moreheroine
 • peper
 • aldopedrogados
 • black-pearl
 • idealabs
 • sail
 • cynamon
 • olala89
 • Chihirog
 • psychotardbaby
 • kodzak
 • wooooaaah
 • 1NdyGo
 • unantastbar
 • b4rt
 • junior13
 • teribithia
 • Idass
 • eroth
 • Nanam
 • alekozlowska
 • thereandbackagain
 • simpleasthat
 • arizonadream
 • carot
 • motylek
 • ciacheo
 • Thian
 • Szczurek
 • InaMalajna
 • angelmarcin
 • kossowsky
 • DavyJones
 • bezsenny
 • PunXXX
 • najlepszegry
 • changes
 • satyra
 • Utopic
 • Iwwero
 • gamesmix
 • coolkidscantdie
 • babymuzzl
 • mypersonalcollection
 • 01ChevalierDistingue
 • swmmp
 • Quebec-Openlife
 • sexysara
 • hot-chick
Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

February 16 2019

Reposted fromDennkost Dennkost viainsanedreamer insanedreamer

February 15 2019

7954 af3e 500
Reposted fromtichga tichga vianesrait nesrait
8736 1903
Reposted fromtichga tichga viabitstacker bitstacker
8635 812d 500
Reposted frompunisher punisher viasoupeter soupeter
5290 cdfa 500

(photo via USQuestioner)

Reposted fromwit wit vianesrait nesrait
8468 77c9 500
Reposted fromfungi fungi viaaunds aunds
7455 3436 500
Reposted fromdranger dranger vianebthat nebthat
Niektórzy ludzie sprawiają, że chce się być kimś lepszym, niż się jest. Dzięki nim odkrywamy swoje prawdziwe znaczenie, prawdziwą tożsamość. Przy nich umiemy latać, przy innych nie da się nawet biec, można tylko stać w miejscu albo z trudem powłóczyć nogami.
— -Shirin Kader, 'Zaklinacz słów'
Reposted fromwildatheart wildatheart viamodalna-art modalna-art
Poznałam Cię wiesz? Zobaczyłam w Tobie sens wielu lat czekania, ujrzałam w końcu te dłonie, usta i oczy, które wypatrywałam gdzieś ciągle w tłumie. Wiem, że to Ty. Istniejesz. 
— N. Belcik
Reposted fromswojszlak swojszlak viapannaniczyja pannaniczyja
Reposted frombluuu bluuu viatak-czekam tak-czekam
Możecie nazywać to zauroczeniem, obsesją, chwilową fascynacją, incydentalnym oczarowaniem,opętaniem, tanim omotaniem, zbałamuceniem, przejściową euforią, zrywem ekstazy, krótkotrwałym upojeniem, ulotnym zadurzeniem. Możecie snuć domysły i pisać bajki. Możecie w nas nie wierzyć. To nie ma znaczenia, gdy miłość pisze własny scenariusz.
— N.Belcik
Reposted fromswojszlak swojszlak viapannaniczyja pannaniczyja
Uciekam od kobiet zachłannych. Na uczucie, na czas, na uwagę i na życie.
— Andrzej Chyra
Reposted frommhsa mhsa viapannaniczyja pannaniczyja
4470 dfd8
3451 b0ca 500
Reposted fromEtnigos Etnigos viaverdantforce verdantforce
8524 0619 500
Reposted fromEtnigos Etnigos
5385 b105 500
Reposted fromEtnigos Etnigos viashowmetherainbow showmetherainbow
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl